Trivelige tall sett med norske øyne, selv om antall lisensierte spillere i verden har minket noe under 2020. Illustrasjon: IFF

Nedgang i antall spillere i verden - økning i Norge

Antall innebandyspillere i verden minket med syv prosent fra 2019 til 2020, men i Norge har det vært en økning av antall lisensierte spillere.


Sverige har fortsatt flest antall lisensierte spillere med sine 105 719 av verdens totalt 350 688,  som er omtrent dobbelt så mange som i Finland der det er 51 118 som spiller organisert innebandy. Finnene hadde en kraftig nedgang i 2020 på drøyt 14 000 lisenser. Det betyr at Tsjekkia og Sveits bak er ganske nært igjen med sine 41 404 respektive 33 325 linser. 

Tyskland har 13 583 lisenser og Danmark er nummer seks på listen med 9 448, etter en liten nedgang. Norge er nå straks bak med sine 9 037 lisenser med Slovakia flåsende i nakken med sine 8 300. Deretter følger Latvia, Polen og Estland som er et stykke bak. Det er totalt 74 medlemsnasjoner i det Internasjonale Innebandyforbundet (IFF). 

Norge er en av flere nasjoner som hatt en fin økning i antall lisenser i 2020. Illustrasjon: IFF

Det er i Norge, Slovakia, Singapore og Elfenbenskysten det har vokst mest det siste året, men det blir også spennende og se hva 2021 bringer med tanke på den pågående pandemien. 

Antall innebandyklubber i verden minket til 4 785 i 2020, og i følge IFF er det rundt 2 310 000 mosjonsspillere rundt om i verden. 

KILDE: IFF