Foto: Frank Nordseth

Dette handler om ekte mennesker, ekte drømmer og store ambisjoner

Seksjonsleder Paal Saastad minner om at det ikke handler om jus, uten om unge spillere som har blitt satt i en vanskelig situasjon.


"Presidenten skriver i sitt svar til Innebandyavisen at dette var en beslutning som måtte tas fredag ettermiddag, kun to dager før avreise. Det var det ingen grunn til. Denne saken ble behandlet, og et vedtak ble fattet i seksjonsstyret åtte dager tidligere. Seksjonsstyret er riktig instans for behandling av saker av sportslig karakter for innebandy, noe som er regulert i Norges Bandyforbundets lov. Det var således ingen grunn til at presidenten skulle gå inn i denne saken. At landslagskoordinator og landslagssjef ikke liker et gyldig vedtak i seksjonsstyret, betyr ikke at presidenten har anledning til å overstyre vedtaket seksjonsstyret har fattet. Videre skal man huske på at denne saken er spesiell, og handler ikke om jus. Dette handler om ekte mennesker, ekte drømmer og store ambisjoner. Dette er unge gutter som blir stilt ovenfor valg som kan få store konsekvenser for dem som innebandyspillere. Heldigvis var Tunets trenerteam ansvarlige og kloke ledere, som tok valget for gutta. Nå håper vi våre unge landslagsspillere retter fokuset på oppgavene i Salzburg, og vi ønsker dem lykke til med kvalifiseringen."   

Les mer om:

Mening