President Jon Erik Eriksen, her under U19-VM for kvinner sist høst. Foto: Kent Henriksen

Presidenten svarer på kritikken

Norges Bandyforbunds president Jon Erik Eriksen svarer på kritikken som har blitt framlagt under fredagen.


"IFF flyttet kvalifiseringen U-19 menn til en helg utenom de internasjonale helgene. Dette har medført at vi fikk utfordringer med våre seriesystemer. NBF, i samråd med klubbene, har flyttet på de kampene som lar seg flytte.

Landslaget har fått treningstid mandag formiddag. For at alle landslagsspillerne skal kunne delta der, er det nødvendig at landslaget reiser ned søndag.

Landslagssjefen er av den klare oppfatning at de som skal delta på landslaget må delta på den ene treningen laget får før VM-kvalifiseringskampene starter.

Forbundsstyret vedtok på forbundsstyremøte 4/1, der Innebandyseksjonen valgte å ikke delta, at dette var en meget utfordrende situasjon når IFF flytter arrangementer til ikke internasjonale helger.

Vi måtte få dette til på best mulig måte, der færrest ble skadelidende.

Innebandyseksjonen vedtok på sitt styremøte 12/1 at «Dersom det ikke lar seg gjøre å få spillerne ned til treningen mandag formiddag, mener seksjonsstyret at det er viktigere at vi får gjennomført kritiske kamper i eliteserien i Harstad/Narvik …»

Landslagssjefen har hatt flere samtaler med trenerne i Tunet for å finne en løsning på denne utfordringen uten at de har kommet frem til noe.

Det er nå under to dager til avreise og Tunet reiste til Harstad i dag, så det måtte tas en avgjørelse.

Avgjørelsen som er tatt, med bakgrunn i Forbundsstyrets vedtak og landslagssjefens krav, er at spillerne skal delta på treningen og at avreise til VM-kvalifiseringen blir stående med søndag.

Tunet fikk alternativet til å fristille spillerne eller at spillerne ikke ble tatt ut til denne kvalifiseringen, da de ikke kunne delta på treningen.

Med bakgrunn i den samtalen jeg hadde med leder i Tunet, ville han ikke ta noen form for beslutning i denne saken." 

Med vennlig hilsen 

Jon Erik Eriksen

Les mer om:

Landslag