Pausen blir lengre for eliteserie-klubbene

Det var forhåpninger om at toppidretten kunne starte kommende uke, men nå er det høyst usikkert når det igjen vil bli spilt kamper.


Norges Bandyforbund melder at det ikke vil bli spilt kamper i midtuken som planlagt. NBF mottok lørdag en melding fra myndighetene som umuliggjør oppstart som tenkt.
– Det foretas nå en helhelhetlig vurdering av det nasjonale tiltaksnivået, der ulike tiltak og anbefalinger ses i sammenheng. Dette omfatter også anbefalingene som retter seg mot den organiserte idretten, herunder toppidretten. Det legges opp til at dette behandles i regjeringen 18. februar, heter det i  meldingen fra myndighetene.

Det betyr i klartekst at oppstarten av eliteseriene utsettes på ubestemt tid. 
– Den umiddelbare konsekvensen av dette er at planlagte elitekamper 16. og 17. februar dessverre må utsettes inntil videre, skriver NBF på sine nettsider.

Det jobbes hardt for en avklaring, men per dags dato er det høyst usikkert når seriene kommer i gang igjen, etter den ufrivillige pausen på snart fire uker. 
– NIF vet per i dag ikke når regjeringen vil meddele resultatet av sin behandling av kommende tiltaksnivå torsdag 18. februar. Vi kan risikere at de ikke meddeler dette før sent samme dag eller fredag 19. februar. NIF arbeider nå for å få et klart svar fra myndighetene om når endelig informasjon kommer. Vi videreformidler svaret fra myndighetene til alle elitelagene så snart det foreligger. Dette er en svært krevende situasjon for forbundet og alle lagene dette omfatter med hensyn til at det skal spilles en rekke elitekamper i både bandy og innebandy på kort sikt i perioden 18.-21. februar, som åpenbart krever forutsigbarhet og forberedelser. Forbundet beklager på det sterkeste at vi ikke kan gi dere mer informasjon enn dette på nåværende tidspunkt, men både NIF, Norges Bandyforbund og de andre særforbundene jobber hardt for å få så raske avklaringer knyttet til dette som mulig, skriver NBF videre. 

Det har nå gått snart et år siden de første tiltakene grunnet Covid-19 viruset rammet Norge, og ikke minst idretten. Tiltakene for å stoppe pandemien har gitt oss avlyste serier, mesterskap, tomme tribuner og smittevernprotokoller, og ikke minst frafall fra idretten. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hvorvidt eliteseriene kan gjennomføres som tenkt.