Utsetter elitekamp

KRH 9802
Serieåpningen mellom Grei og Sveiva i morgen lørdag er utsatt grunnet utstyrsproblemer i Apalløkkahallen. 

Slaget om Groruddalen utsettes inntil videre etter at basketkurvene ikke fungerer som den skal i Apaløkkahallen. Kommunen har prøvd å løse problematikken med kurvene, men i kveld ble det bestemt at kampen utsettes, da banen ikke er kampklar og at det ikke er forsvarlig med seriekamp.

– Det er dessverre lite vi får gjort med situasjonen på så kort varsel. Det er tidligere forsøkt provisoriske løsninger med å hekte kurver fast med vaiere et cetera, men det er ingen fullgod løsning verken i våre eller driftsansvarliges øyne. Med fare for at vaiere skulle ryke eller lignende, så kan det føre til en farlig og ytterst uønsket situasjon, skriver NBF på sine nettsider i kveld. 

Det samme skjedde forøvrig i 2017 da herrelagene til Grei og Sveiva måtte utsette sin kamp med lignende problematikk.

Kampen settes opp på ny når lagene og NBF har funnet et passende kamptidspunkt.