Ny regel skal testes ut i Norge

KRH 3910
Sju nasjoner skal teste ut nye regler som kan innføres som en del av revisjonen av regelboken som gjørs hvert fjerde år, og som eventuelt skal innføres fra 2022. En av de foreslåtte reglene skal prøves ut i Norge. 

 

Normalt sett gjørs regeltestingen i to nasjoner, men denne gangen skal rekordmange nasjoner være med i utprøvingen av nye regler der eventuelt nye regler skal trede i kraft fra sommeren 2022. 
– Vår Regel og konkurranse komité (RACC) holdt et digitalt møte og det var glade for at så mange nasjoner ønsket å hjelpe til å teste de foreslåtte regelendringene, og vi ser frem til å få svar på testene, sier leder Martin Klabere RACC i en pressemelding. 


De nye reglene som skal prøves ut er ved avventede overtall skal det tildeles frislag til det lag som skal spille overtall. Mulighet for å sparke ballen mer enn to ganger. Femminutters utvisning hvis man treffer en motstander ved skudd eller pasninger med ettersvingen, erstattes med to pluss to minutters utvisning. Den siste regelen er at femminutters utvisning erstattes helt med to pluss to minutter.


Sistnevnte regel skal testes i Sverige og Sveits, og i Sverige over to år. Fungerer det ikke i Sverige kan den umiddelbart rulles tilbake til normalen. 

I Norge skal man teste ut om frislag ved avventende utvisning skal tildeles det ikkefeilende laget, det vil si laget som skal spilles overtall etter avblåsningen. Det skal testes ut i Tsjekkia, Danmark, Italia og Finland også.

To pluss to for å treffe en motstander med ettersvingen testes ut i Finland først, og der skal man også teste å sparke ballen til seg selv mer en én gang også, sammen med Tsjekkia, Danmark og Sveits. Testen skal om det er mulig pågå i to sesonger.

For to år siden ble de seneste regelendringene foretatt, og da mistet innebandyen automatisk utvisning ved straffeslag, og straffeskytteren fikk mulighet å dra ballen bakover på straffeslag under forutsetning at spilleren selv beveget seg forover. De nye reglene som nå skal prøves ut rundt om i nasjonene kan bli en del av hverdagen til innebandyspillerne fra sommeren 2022. 

(C) All rights reserved - ikke bruk materiale fra innebandyavisen (tidligere Assisten.no) uten skriftlig tillatelse.