Nye regler neste høst

7O8A0064
Hvert fjerde år justeres reglene i innebandy. Neste høst vil det komme et par regelendringer i vanlig orden.


Tre nye endringer i regelboken kommer til neste høst. Bland annet endres mulighetene ved straffeslag og en utvisning forsvinner.

Spill med hode
Her endres regelen fra utvisning til frislag.

Forsinkelse av spillet
Hvis et lag bevisst oppsøker rommet bak sitt eget mål for å forsinke spillet blir det mulig å dømme frislag Det har vært mulig tidligere ved avventende utvisning, men kan nå også brukes i vanlig spill. Laget som forsinker spillet skal om det er mulig bli advart før det blir tildelt frislag. 

Straffeslag

Straffeslag nærmer seg ishockeys tolkning der ball eller spiller skal ha bevegelse mot målet. Det betyr bland annet at ball og spiller ikke kan stoppe samtidig, eller skifte retning fra målet.

Nærmere tolkninger vil komme i løpet av våren før reglene taes i bruk. 


Kilde: IFF

(C) All rights reserved - ikke bruk materiale fra innebandyavisen (tidligere Assisten.no) uten skriftlig tillatelse.