Ønsker sterkere profilering

2 1024x558
(Foto: Frank Nordseth/NBF)
Vår nye seksjonsleder Paal Saastad håper å kunne bidra til en sterkere profilering og utvikling av innebandy i Norge.


Vår nye seksjonsleder ser fram til å gripe fatt i arbeidet som leder av innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund. Han skryter samtidig av organisasjonen han nå skal lede fremover.
– Det er selvfølgelig med en viss ærefrykt man takker ja til et slikt verv. Samtidig har det vært jobbet godt i seksjonsstyret over flere år, og det er mange flinke folk både i styret, komiteer og andre steder som bidrar til å ta norsk innebandy fremover. Jeg håper selvfølgelig at jeg også kan bidra til dette, og at vi sammen klarer å trekke i samme retning, sier Paal Saastad til Assisten. 


Da Egil Tanemsmo kort tid før årsmøtet valgte å tre av, valgte valgkomiteen å innstille Saastad til valg, og på årsmøtet ble også 50-åringen valgt til leder fram til årsmøtet neste år.
– Godt spørsmål, jeg tror de spurte meg fordi flere av de som har vært involvert i prosessen har lært meg å kjenne gjennom arbeidet i forbundsstyret og i mediakomiteen til Innebandyseksjonen. Jeg tror også de vet hvilke holdninger og verdier jeg representer, og at de i stor grad er sammenfallende med hva som er verdiene til organisasjonen for øvrig. I tillegg har jeg vært klar på at jeg har ambisjoner på vegne av sporten, og håper jeg kan få med meg resten av organisasjonen i en satsing på å vise frem alle de flotte aspektene ved innebandy. Da snakker vi hele veien fra minirunder til toppoppgjør i eliteserie eller landslag. Jeg tror det er store synergier i forholdet mellom topp og bredde, og at man er gjensidig avhengig av hverandre.

Saastad åpner for å fortsette som leder også etter neste års årsmøte, men en eventuell avgjørelse på det vil komme neste vår.
– I først omgang er jeg valgt for et år, og har foreløpig ikke tenkt lengre enn det. På generell basis vil jeg si at det er lurt med en viss kontinuitet, men nå er jeg valgt for ett år, og forholder meg til det. Hvis valgkomiteen kommer tilbake neste år og spør om jeg stiller til valg for en ny periode får det bli en avgjørelse som tas da. Lykkes vi med å utvikle oss og trekke i riktig retning vil det selvfølgelig være noe som er gøy å være med på videre.

Vi spurte vår nye seksjonsleder hvilken del av innebandyen han brenner mest for, men får et diplomatisk svar tilbake.
– Jeg har to jenter som spiller innebandy, og synes det er utrolig gøy å følge de både fra benken og tribunen. Samtidig har jeg en fortid som sportslig leder for elitelagene til Tunet, og har stor respekt for våre eliteutøvere som legger ned utrolig mye innsats og fortjener mye mer kreditt enn hva vi klarer å gi dem i dag. Så her får du nok ikke noe mer spennende svar enn at jeg synes innebandy er en flott sport og noe alle kan delta på uansett alder og form.

Fremover vil fokus ligge på å profilere idretten og at ta tak i utfordringene på jentesiden.
– Det gjøres som sagt mye godt arbeid, og sikre at dette videreføres er selvfølgelig prioritert arbeid. Det er vel ingen hemmelighet at jeg er opptatt av at vi skal klare å eksponere sporten på en god måte, så etablering av streamingplattform og løsninger for klubbene blir viktig. Det første jeg kommer til å sette fokus på er nok allikevel de utfordringene vi har på jentesiden i norsk innebandy. At vi ikke har et godt tilbud til våre juniorjenter er noe vi må ta tak i umiddelbart. Dette var det også stort engasjement rundt på årsmøtet, så her regner jeg med at både klubber og kretser er med oss for å finne gode løsninger.

(C) All rights reserved - ikke bruk materiale fra innebandyavisen (tidligere Assisten.no) uten skriftlig tillatelse.